Research

Do sada smo proveli 4 eksperimentalna i 3 korelacijska istraživanja. S prezentacijom postignutih rezultata do sada smo sudjelovali na 18 međunarodnih i domaćih konferencija/skupova na kojima su, zajedno sa suradnicima, održane 36 prezentacija:

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Šimić, K. (2021) Croatian police officers’ satisfaction with running workout program as improvement tool for police performance (Poster presentation) 9th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J. (2021) Testing the effectiveness of a running programme on the mental health of croatian police officers. (Oral presentation) 9th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec Mamuzić, I., Komadina, T. (2021). Prediktori policijskog stresa u vrije epidemije COVID-19 u Hrvatskoj. U Lj. Pačić-Turk, M. Žutić (Ur.), Suočavanje s kriznim situacijama – putevi jačanja otpornosti. 3. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Knjiga sažetaka (str. 132). Zagreb: HKS

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T. (2021, studeni).  Percepcija posla i funkcioniranja policijskog sustava u vrijeme epidemije COVID -19 u Hrvatskoj od strane policijskih službenika. (Usmeno izlaganje). Pandemija Covid-19 – odgovor nauke na izazov stoljeća. XIX. Dani kriminalističkih nauka. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021, veljača). Kako je epidemija COVID-19 utjecala na hrvatske policajce i njihovo zadovoljstvo životom? (Usmeno izlaganje). Rijeka psihologije. 14. Tjedan psihologije u Hrvatskoj, Rijeka.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021, veljača). Virus ili potres – s čime su se hrvatski policijski službenici bolje nosili? (Usmeno izlaganje). Rijeka psihologije. 14. Tjedan psihologije u Hrvatskoj, Rijeka.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika u vrijeme epidemije COVID-19 u RH. U I. Burić, B. Banai, I. Macuka, N. Šimić, A. Tokić, M. Vidaković (Ur.), XXII. Dani psihologije u Zadru. Knjiga sažetaka (str.94). Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

Karlović, R., Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Percepcija ponašanja građana u vrijeme epidemije COVID-19 u RH od strane policijskih službenika. U I. Burić, B. Banai, I. Macuka, N. Šimić, A. Tokić, M. Vidaković (Ur.), XXII. Dani psihologije u Zadru. Knjiga sažetaka (str. 106). Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K. (2020, veljača). Policajci i psihologija. (Usmeno izlaganje). Rijeka psihologije. 13. Tjedan psihologije u Hrvatskoj, Rijeka.

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Komadina, T., Jurić, A., Mahnet, K. (2019). Policijska istraživanja Centra za mentalno zdravlje Visoke policijske škole. U Lj. Pačić-Turk, M. Knežević (Ur.), Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice. 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Knjiga sažetaka (str. 119). Zagreb: HKS

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Šimić, K., Jozić, M, Matec Mamuzić, I. (2019). Tjelovježba i mentalno zdravlje hrvatskih policajaca. U D. Šincek. N. Rudolfi, Z. Penezić (Ur.), 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Knjiga sažetaka (str. 120). Osijek:  Hrvatsko psihološko društvo.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Baboselac-Marić, M. (2019). Police subculture and officers mental health. In (Edt.) 19th Annual Conference of the European Society of Criminology. Book of Abstracts (str. 469). Ghent: Ghent Univeristy.

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Komadina T. (2019, October). A new “three-part” approach to stress reduction in the Croatian police force. (Oral presentation). Fifth International Conference on Law Enforcement and Public Health,Edinburgh.

 Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Bagarić, B., Markanović, D. (2019). “Now I’m mindfully driving through life” – Croatian police officers’ satisfaction with MBCT training.  In T. Heidenreich, , P. Tata, S. Blackwell (Edt.), 9th World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Book of Abstracts (str. 212). Tubingen: dgvt Verlog.

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K. (2019). Prihvaćaju li hrvatski policajci suvremene psihološke tretmane? U I. Cajner Mraović, M. Kondor Langer (Ur.), Zbornik sažetaka radova VI. istraživačkih dana Visoke policijske škole u Zagrebu.  (str. 21). Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K., Bagarić, B.,  Markanović, D. i Baboselac-Marić, M. (2018). Psihološke promjene u hrvatskoj policiji – Mindfulness (usredotočena svjesnost) trening. U M. Nikolić i sur. (Ur.), Sažetci priopćenja: XXI. Dani psihologije u Zadru (str. 54). Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Mahnet, K., Markanović, D., Bagarić, B. (2018). Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on mental and physical health in Croatian police officers. (Poster presentation). International Conference on Mindfulness (ICM) 2018, Amsterdam.

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J. (2019, lipanj). Proaktivni pristup mentalnom zdravlju hrvatskih policajaca. (Usmeno izlaganje). Sekcija za kliničku psihologiju, Zagreb.

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K., Karlović, R. (2018). Psychological Counseling Center at the University Police College: new approach to mental health of Croatian police officers. U A. Podlesek (Edt.), 13th Alps Adria Psychology Conference. Book of Abstracts (str. 121). Ljubljana: Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Mahnet, K. (2019, veljača). Posjeduju li policajci mindfulness osobinu? Rijeka psihologije. (Usmeno izlaganje). 12. Tjedan psihologije u Hrvatskoj, Rijeka.

Glavina Jelaš, I. (2018, ožujak). Psiholog u MUP-u. (Usmeno izlaganje). 7. stručni skup PuP – Psihologija u Praksi, Zagreb.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R. i Baboselac-Marić, M. (2018). Novi pristup brizi za mentalno zdravlje policijskih službenika u Hrvatskoj.U A. Brajša-Žganec, Z. Penezić, M. Tadić Vujčić (Ur.), 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Knjiga sažetaka (str. 112). Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.

Glavina Jelaš, I., Mahnet, K. i Pačelat, J. (2018). Proces uvođenja mindfulness u hrvatsku policiju. U A. Brajša-Žganec, Z. Penezić, M. Tadić Vujčić (Ur.), 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Knjiga sažetaka (str. 113). Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.

Markanović, D. i Bagarić, B. (2018). Prilagodba MBCT-a (Mindfulness Based Cognitive Therapy) hrvatskim policajcima. U A. Brajša-Žganec, Z. Penezić, M. Tadić Vujčić (Ur.), 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Knjiga sažetaka (str. 114). Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.

Pačelat, J., Glavina Jelaš, I. i Božić, D. (2018). MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) trening u hrvatskoj policiji – rezultati 1. i 2. grupe. U A. Brajša-Žganec, Z. Penezić, M. Tadić Vujčić (Ur.), 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Knjiga sažetaka (str. 115).Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.

Mahnet, K., Gašpar, N., Slaviček, I. i Đukić, Z. (2018). Mindfulness iz perspektive policajca. U A. Brajša-Žganec, Z. Penezić, M. Tadić Vujčić (Ur.), 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Knjiga sažetaka (str. 116).Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.

Glavina Jelaš, I. (2018, studeni). Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Živčić-Bećirević, I. (2018, studeni). Važnost brige za mentalno zdravlje. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Barbarić, D. (2018, studeni). Mindfulness i mentalno zdravlje. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Škoro, I. i Hlebec, B. (2018, studeni). Neuroznanost i mindfulness. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Mahnet, K. (2018, studeni). Mindfulness iz perspektive policajca. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Goerling, R. (2018, studeni). The role of mindfulness in police reform. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Markanović, D. (2018, studeni). Prilagodba i provedba MBCT-a (Mindfulness Based Cognitive Therapy) u hrvatskoj policiji. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Pačelat, J. Božić, D. (2018, studeni). Eksperimentalna provjera MBCT-a (Mindfulness Based Cognitive Therapy) na policajcima. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Baboselac-Marić, M. (2018, studeni). Psihološke novine u ljudskim potencijalima MUP-a. (Usmeno izlaganje). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Bagarić, B. (2018, studeni). Uvod u mindfulness: Trening za um. (Radionica). Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij, Zagreb.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je savjetovaliste-logo-2022-3-987x1024.png

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​​

en_GBEnglish