O Centru

proba

Ciljevi Centra

Cilj Centra prvenstveno je očuvanje i promocija mentalnog zdravlja naših korisnika. Budući da su naši korisnici studenti koji su najvećim dijelom policijski službenici, ciljevi podrazumijevaju jačanje njihovih akademskih vještina kao i vještina potrebnih za kvalitetnije obavljanje policijskog posla.

Dakle, ciljevi su:

1. Edukacija - podizanje svijesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju; promocija zdravih životnih stilova; rana intervencija i prepoznavanje znakova sagorijevanja i izloženosti stresu općenito; usvajanje različitih adaptivnih mehanizama suočavanja sa stresom; razvoj otpornosti i ojačavanje kognitivnih sposobnosti (pažnja, koncentracija, učenje, pamćenje) potrebnih za kvalitetno obavljanje policijskog posla kao i obavljanje akademskih zadataka

2. Znanstveno – istraživački rad - istražujemo potrebe ciljane populacije te pratimo i ispitujemo djelotvornost primijenjenih tehnika i tretmana kako bi se što djelotvornije odgovorilo na potreba naših korisnika te kontinuirano evaluiralo rad Centra

3. Prevencija - Centar djeluje kroz sve tri razine preventivnih strategija u svrhu očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja: primarnu tj. univerzalnu, selektivnu te indiciranu prevenciju, kao i pružanje kratkotrajnih i dugotrajnih tretmana

4. Pružanje psihološke pomoći – individualni i grupni rad s korisnicima 

Tri osnovne djelatnosti Centra su:

1. Pružanje psihološke pomoći

Psihološka pomoć podrazumijeva individualni i grupni rad sa studentima Visoke policijske škole. 

2. Znanstveno-istraživački rad

U Savjetovalištu provodimo znanstvena istraživanja kojima provjeravamo i validiramo primijenjeni oblik tretmana od interesa. Provodimo istraživanja na temu mentalnog zdravlja policijskih službenika. Istraživanja objavljujemo kao stručne i znanstvene radove.

3. Edukacija

Sudjelujemo u izvođenju seminara i tečajeva u organizaciji Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju. Provodimo edukaciju i u samostalnoj organizaciji. U Savjetovalištu se radi i na razvoju i publiciranju edukativnih materijala i materijala samopomoći.

Centar je osnovan prvenstveno zbog brige za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika kao i studenata Visoke policijske škole. No dodatan razlog osnivanja bio je i status Visoke policijske škole. Mnoga cijenjena visoka učilišta imaju ustrojena studentska savjetovališta koja uz stručnu djelatnost imaju vrlo važnu ulogu i u znanstveno - istraživačkom radu. Prema smjernicama i standardima Agencije za znanost i visoko obrazovanje koja vodi postupak reakreditacije visokih učilišta, ustrojavanje Cntra je vrlo značajno i važno za postupak reakreditacijskog vrednovanja kvalitete Visoke policijske škole. U Standardima za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih  učilišta (Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018). naglašava se važnost studentskih savjetovališta na visokim učilištima u pogledu reakreditacijskog postupka (kriterij 3.4.). Sveučilište u Zagrebu izdalo je i Prijedlog smjernica za razvoj sustava podrške studentima (Sveučilište u Zagrebu, 2015). koje dodatno potvrđuje važnost djelovanja studentskih savjetovališta. Dalje, jedna od svjetski cijenjenih organizacija koja zastupa visoka učilišta u Velikoj Britaniji Universities UK donijela je New framework for mental health in higher education (Universities UK, 2017). kojim se potiču visoka učilišta na donošenje strategije i provođenje aktivnosti povezanih s mentalnim zdravljem i dobrobiti studenata.

Svojim djelovanjem Centar je doveo novi i proaktivni pristup u brizi za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova. Tu se posebno treba istaknuti Trening mindfulnessa koji se provodi u sklopu djelatnosti Centra te projekta "Mindfulness u policiji". Tim je Projektom Centar doveo jedan od najsuvremenijih znanstveno dokazano učinkovitih mentalnih treninga u našu policiju te znanstveno potvrdilo njegovu djelotvornost i na hrvatskim policajcima.

Centar za mentalno zdravlje Visoke policijske škole osnovan je 16. listopada 2016. godine prema ideji i na inicijativu doc.dr.sc. Ivane Glavine Jelaš, voditeljice Centra. S radom je započeo pod nazivom Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole te je 8. ožujka 2019. Savjetovalište preimenovano u Centar za mentalno zdravlje Visoke policijske škole.  Tri su osnovne djelatnosti Centra: znanstveno-istraživački rad, edukacija i pružanje psihološke pomoći. Psihološku pomoć pružamo studentima Visoke policijske škole - većinom policijskim službenicima. Znanstvenu i edukacijsku djelatnost na temu mentalnog zdravlja policajaca provodimo za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova. Svojim radom Centar je doveo novi i proaktivni pristup brizi za mentalno zdravlje hrvatskih policajaca u Ministarvo unutarnjih poslova

KONTAKT

01 2426100
01 2426352
cmzvps@fkz.hr

hrCroatian