O Savjetovalištu

Savjetovalište je osnovano 2016. godine na inicijativu doc. dr. sc. Ivane Glavine Jelaš, voditeljice Savjetovališta. Od 2019. do 2022. preimenovano je te je djelovalo pod nazivom Centar za mentalno zdravlje Visoke policijske škole, a od 2022. godine se vraća naziv Savjetovalište.

Savjetovalište je osnovano prvenstveno zbog brige za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika kao i studenata Visoke policijske škole. No dodatan razlog osnivanja bio je i status Visoke policijske škole. Mnoga cijenjena visoka učilišta imaju ustrojena studentska savjetovališta koja uz stručnu djelatnost imaju vrlo važnu ulogu i u znanstveno – istraživačkom radu. Ustrojavanje Savjetovališta je vrlo značajno i važno za postupak vrednovanja kvalitete Visoke policijske škole (Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih  učilišta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018; Prijedlog smjernica za razvoj sustava podrške studentima, Sveučilište u Zagrebu, 2015)

Svojim djelovanjem Savjetovalište je dovelo novi i proaktivni pristup u brizi za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ciljevi Savjetovališta

Cilj Savjetovališta prvenstveno je očuvanje i promocija mentalnog zdravlja naših korisnika, odnosno jačanje njihovih vještina potrebnih za kvalitetnije obavljanje policijskog posla. Dakle ciljevi su:

1. Edukacija – podizanje svijesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju; rana intervencija i prepoznavanje znakova sagorijevanja i izloženosti stresu; usvajanje različitih adaptivnih mehanizama suočavanja sa stresom; razvoj otpornosti i ojačavanje kognitivnih sposobnosti (pažnja, koncentracija, učenje, pamćenje) potrebnih za kvalitetno obavljanje policijskog posla

2. Znanstveno – istraživački rad – istražujemo potrebe ciljane populacije te pratimo i ispitujemo djelotvornost primijenjenih tehnika kako bi se što djelotvornije odgovorilo na potreba naših korisnika te kontinuirano evaluirao rad Savjetovališta

3. Prevencija – Savjetovalište djeluje kroz sve tri razine preventivnih strategija u svrhu očuvanja mentalnog i tjelesnog zdravlja: primarnu tj. univerzalnu, selektivnu te indiciranu prevenciju

4. Pružanje psihološke pomoći – individualni i grupni rad s korisnicima 

DJELATNICI I SURADNICI

LOKACIJA

KONTAKT

KONFERENCIJE I SKUPOVI

PROJEKTI

MIŠLJENJE KORISNIKA

SURADNJA

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je savjetovaliste-logo-2022-3-987x1024.png

hrCroatian