O Centru

Centar je osnovan 16. listopada 2016. godine na inicijativu doc. dr. sc. Ivane Glavine Jelaš, voditeljice Centra. S radom je započeo pod nazivom Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole te je 8. ožujka 2019. Savjetovalište preimenovano u Centar za mentalno zdravlje Visoke policijske škole.

Centar je osnovan prvenstveno zbog brige za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika kao i studenata Visoke policijske škole. No dodatan razlog osnivanja bio je i status Visoke policijske škole. Mnoga cijenjena visoka učilišta imaju ustrojena studentska savjetovališta koja uz stručnu djelatnost imaju vrlo važnu ulogu i u znanstveno – istraživačkom radu. Ustrojavanje Centra je vrlo značajno i važno za postupak vrednovanja kvalitete Visoke policijske škole (Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih  učilišta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018; Prijedlog smjernica za razvoj sustava podrške studentima, Sveučilište u Zagrebu, 2015)

Svojim djelovanjem Centar je doveo novi i proaktivni pristup u brizi za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ciljevi Centra

Cilj Centra prvenstveno je očuvanje i promocija mentalnog zdravlja naših korisnika, odnosno jačanje njihovih vještina potrebnih za kvalitetnije obavljanje policijskog posla. Dakle ciljevi su:

1. Edukacija – podizanje svijesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju; rana intervencija i prepoznavanje znakova sagorijevanja i izloženosti stresu; usvajanje različitih adaptivnih mehanizama suočavanja sa stresom; razvoj otpornosti i ojačavanje kognitivnih sposobnosti (pažnja, koncentracija, učenje, pamćenje) potrebnih za kvalitetno obavljanje policijskog posla

2. Znanstveno – istraživački rad – istražujemo potrebe ciljane populacije te pratimo i ispitujemo djelotvornost primijenjenih tehnika kako bi se što djelotvornije odgovorilo na potreba naših korisnika te kontinuirano evaluirao rad Centra

3. Prevencija – Centar djeluje kroz sve tri razine preventivnih strategija u svrhu očuvanja mentalnog i tjelesnog zdravlja: primarnu tj. univerzalnu, selektivnu te indiciranu prevenciju

4. Pružanje psihološke pomoći – individualni i grupni rad s korisnicima 

DJELATNICI I SURADNICI

LOKACIJA

KONTAKT

KONFERENCIJE I SKUPOVI

PROJEKTI

MIŠLJENJE KORISNIKA

SURADNJA

Logo_Savjetovalište_2019__vektori1.png