O Savjetovalištu

Savjetovalište je osnovano 2016. godine na inicijativu doc. dr. sc. Ivane Glavine Jelaš, voditeljice Savjetovališta. Od 2019. do 2022. preimenovano je te je djelovalo pod nazivom Centar za mentalno zdravlje Visoke policijske škole, a od 2022. godine se vraća naziv Savjetovalište.

Savjetovalište je osnovano prvenstveno zbog brige za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika kao i studenata Visoke policijske škole. No dodatan razlog osnivanja bio je i status Visoke policijske škole. Mnoga cijenjena visoka učilišta imaju ustrojena studentska savjetovališta koja uz stručnu djelatnost imaju vrlo važnu ulogu i u znanstveno – istraživačkom radu. Ustrojavanje Savjetovališta je vrlo značajno i važno za postupak vrednovanja kvalitete Visoke policijske škole (Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih  učilišta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018; a Proposal of Guidelines for the Development of the Student Support System, Sveučilište u Zagrebu, 2015)

Svojim djelovanjem Savjetovalište je dovelo novi i proaktivni pristup u brizi za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ciljevi Savjetovališta

Cilj Savjetovališta prvenstveno je očuvanje i promocija mentalnog zdravlja naših korisnika, odnosno jačanje njihovih vještina potrebnih za kvalitetnije obavljanje policijskog posla. Dakle ciljevi su:

1. Education - raising awareness about the importance of mental health care; early intervention and recognition of signs of burnout and stress exposure; adoption of various adaptive coping mechanisms; development of resilience and strengthening of cognitive abilities (attention, concentration, learning, memory) necessary for quality police work

2. Scientific - research work – istražujemo potrebe ciljane populacije te pratimo i ispitujemo djelotvornost primijenjenih tehnika kako bi se što djelotvornije odgovorilo na potreba naših korisnika te kontinuirano evaluirao rad Savjetovališta

3. Prevention – Savjetovalište djeluje kroz sve tri razine preventivnih strategija u svrhu očuvanja mentalnog i tjelesnog zdravlja: primarnu tj. univerzalnu, selektivnu te indiciranu prevenciju

4. Providing psychological counseling - individual and group work with users 

STAFF AND ASSOCIATES

LOCATION

CONTACT

CONFERENCES AND MEETINGS

PROJECTS

USERS FEEDBACK

COOPERATION

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je savjetovaliste-logo-2022-3-987x1024.png

en_GBEnglish