Activities

profile-2398782_1920.png

The three main activities of the Center are:
 

  1. Psychological counseling and psychotherapy
  2. Scientific research
  3. Education

Psychological counseling

Psihološka pomoć podrazumijeva individualni i grupni rad s policajcima/studentima Visoke policijske škole. Do sad je ovu našu djelatnost koristilo više od 200 korisnika.

Znanstveno-istraživački rad

U Centru provodimo znanstvena istraživanja kojima provjeravamo i validiramo primijenjeni oblik psihološke pomoći. Provodimo istraživanja na temu mentalnog zdravlja policijskih službenika. Do sada smo s prezentacijom postignutih rezultata sudjelovali na 14 konferencija/skupova na kojima smo održali 29 prezentacija. Istraživanja objavljujemo kao stručne i znanstvene radove.

Education

Sudjelujemo u izvođenju seminara i tečajeva u organizaciji Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju MUP-a. Do sada smo sudjelovali na 14 seminara/tečajeva. Provodimo edukaciju i u samostalnoj organizaciji te smo do sada održali 15 predavanja. U Centru se radi i na razvoju i publiciranju edukativnih materijala i materijala samopomoći.

Logo_Savjetovalište_2019__vektori1.png