Publication

Brain, Cognition, Design Art

RADOVI

Do sada smo objavili dva izvorna znanstvena rada:

Treći rad je u postupku objave:

  • Glavina Jelaš, I., Dević, I., Karlović, R. (2020). Socijalna podrška, stres, sagorijevanje i zdravlje kod policijskih službenika. Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini.

Četvrti rad je u postupku recenzije:

  • Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J. (2020). Testing the effectiveness of a running programme on the mental health of Croatian police officers.​ 9th International scientific conference on Kinesiology – conference proceedings.

OSTALO

Osim radova publiciramo i druge vrste materijala – brošure za studente, različite edukativne odnosno materijale korisne u brizi za mentalno zdravlje.

brošura Centra:

brošura - str 1.jpg
brošura - str 2.jpg

Logo_Savjetovalište_2019__vektori1.png

​​