Publication

Brain, Cognition, Design Art

RADOVI

Do sada smo objavili 4 izvorna znanstvena rada:

Dva rada su u postupku recenzije:

  • Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J. (2022). Policijska percepcija utjecaja pandemije COVID-19 na policijski posao i policajce u Hrvatskoj. Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini.
  • Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Markanović, D. (2022). Prvih pet godina rada Savjetovališta Visoke policijske škole.​ Policija i sigurnost.

OSTALO

Osim radova publiciramo i druge vrste materijala – brošure za studente, različite edukativne odnosno materijale korisne u brizi za mentalno zdravlje.

brošura Centra:

brošura - str 1.jpg
brošura - str 2.jpg

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je savjetovaliste-logo-2022-3-987x1024.png

​​

en_GBEnglish