Publication

Brain, Cognition, Design Art

RADOVI

Do sada smo objavili 4 izvorna znanstvena rada:

Peti rad je u postupku recenzije:

  • Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Markanović, D. (2021). Pet godina rada Centra za mentalno zravlje Visoke policijske škole.​ Policija i sigurnost.

OSTALO

Osim radova publiciramo i druge vrste materijala – brošure za studente, različite edukativne odnosno materijale korisne u brizi za mentalno zdravlje.

brošura Centra:

brošura - str 1.jpg
brošura - str 2.jpg

Logo_Savjetovalište_2019__vektori1.png

​​