News

Book, Notebook, Icon, Set, Web, Library
  • uz suglasnost Ravnateljstva policije i Kabineta ministra, Centar provodi istraživanje o utjecaju epidemije COVID-19 na policijske službenike i policijski sustav
  • u vrijeme epidemije COVID-19 djelatnost pružanja psihološke pomoći uspješno se odvija preko zoom aplikacije
  • u vrijeme epidemije COVID-19 edukacijska djelatnost Centra (tečajevi, seminari) također se odvija online
  • prihvaćeno je aktivno sudjelovanje Centra na 9th International scientific conference on Kinesiology  u Opatiji:

Karlović, R., Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Šimić, K. (2020). Croatian police officers’ satisfaction with running workout program as improvement tool for police performance. 9th International scientific conference on Kinesiology, Opatija

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Šimić, K. (2020). Testing the effectiveness of running  workout program on of Croatian police officers’ mental health, Opatija

  • sudjelovali smo na XII. Danima psihologije u Zadru i Rijeci psihologije:

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika u vrijeme epidemije COVID-19 u RH. XXII. Dani psihologije u Zadru, Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

Karlović, R., Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Policijska percepcija ponašanja građana u vrijeme epidemije COVID-19 u RH. XXII. Dani psihologije u Zadru, Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Kako je epidemija COVID-19 utjecala na hrvatske policajce i njihovo zadovoljstvo životom? Rijeka psihologije. 14. Tjedan psihologije u Hrvatskoj. Rijeka: Hrvatsko psihološko društvo.

Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Virus ili potres – s čime su se hrvatski policijski službenici bolje nosili? Rijeka psihologije. 14. Tjedan psihologije u Hrvatskoj. Rijeka: Hrvatsko psihološko društvo.

Logo_Savjetovalište_2019__vektori1.png

​​