Science

Do sada smo proveli 4 eksperimentalna i 3 korelacijska istraživanja. S prezentacijom postignutih rezultata do sada smo sudjelovali na 22 međunarodne i domaće konferencije/skupove na kojima smo, zajedno sa suradnicima, održali 35 prezentacija:

 • Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Kako je epidemija COVID-19 utjecala na hrvatske policajce i njihovo zadovoljstvo životom? Rijeka psihologije. 14. Tjedan psihologije u Hrvatskoj. Rijeka: Hrvatsko psihološko društvo.
 • Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Virus ili potres – s čime su se hrvatski policijski službenici bolje nosili? Rijeka psihologije. 14. Tjedan psihologije u Hrvatskoj. Rijeka: Hrvatsko psihološko društvo.
 • Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika u vrijeme epidemije COVID-19 u RH. XXII. Dani psihologije u Zadru, Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
 • Karlović, R., Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Matec-Mamuzić, I., Komadina, T (2021). Policijska percepcija ponašanja građana u vrijeme epidemije COVID-19 u RH. XXII. Dani psihologije u Zadru, Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K. (2020). Policajci i psihologija. Rijeka psihologije. 13. Tjedan psihologije u Hrvatskoj. Rijeka: Hrvatsko psihološko društvo.
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Komadina, T., Jurić, A., Mahnet, K. (2019). Policijska istraživanja Centra za mentalno zdravlje Visoke policijske škole. Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice. 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Zagreb: HKS
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Šimić, K., Jozić, M, Matec Mamuzić, I. (2019). Tjelovježba i mentalno zdravlje hrvatskih policajaca. 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek:  Hrvatsko psihološko društvo.
 • Glavina Jelaš, I., Karlović, R., Pačelat, J., Baboselac-Marić, M. (2019). Police subculture and officers mental health, 19th Annual Conference of the European Society of Criminology, 18th – 21st October 2019, Ghent, Belgium
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Komadina T. (2019). A new “three-part” approach to stress reduction in the Croatian police force, Fifth International Conference on Law Enforcement and Public Health, 21st-23rd of October 2019, Edinburgh, Scotland
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Bagarić, B., Markanović, D. (2019). “Now I’m mindfully driving through life” – Croatian police officers’ satisfaction with MBCT training,  9th World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies, 17th-20th July 2019, Berlin, Germany 
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K. (2019). Prihvaćaju li hrvatski policajci suvremene psihološke tretmane? U I. Cajner Mraović, M. Kondor Langer (Ur.), VI. istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu. Zbornik sažetaka radova (str. 21). Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K., Bagarić, B.,  Markanović, D. i Baboselac-Marić, M. (2018). Psihološke promjene u hrvatskoj policiji – Mindfulness (usredotočena svjesnost) trening. U M. Nikolić i sur. (Ur.), Sažetci priopćenja: XXI. Dani psihologije u Zadru (str. 54). Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Mahnet, K., Markanović, D., & Bagarić, B. (2018). Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on mental and physical health in Croatian police officers. International Conference on Mindfulness (ICM) 2018. Amsterdam: University of Amsterdam and the Radboud University Nijmegen.
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J. (2019). Proaktivni pristup mentalnom zdravlju hrvatskih policajaca. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, Sekcija za kliničku psihologiju
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K., & Karlović, R. (2018). Psychological Counseling Center at the University Police College: new approach to mental health of Croatian police officers. 13th Alps Adria Psychology Conference. Ljubljana: Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Ljubljana.
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Mahnet, K. (2019). Posjeduju li policajci mindfulness osobinu? Rijeka psihologije. Rijeka: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.
 • Glavina Jelaš, I., Karlović, R. i Baboselac-Marić, M. (2018). Novi pristup brizi za mentalno zdravlje policijskih službenika u Hrvatskoj. 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.
 • Glavina Jelaš, I., Mahnet, K. i Pačelat, J. (2018). Proces uvođenja mindfulnessa u hrvatsku policiju. 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.
 • Markanović, D. i Bagarić, B. (2018). Prilagodba MBCT-a (Mindfulness Based Cognitive Therapy) hrvatskim policajcima. 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.
 • Pačelat, J., Glavina Jelaš, I. i Božić, D. (2018). MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) trening u hrvatskoj policiji – rezultati 1. i 2. grupe. 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.
 • Mahnet, K., Gašpar, N., Slaviček, I. i Đukić, Z. (2018). Mindfulness iz perspektive policajca. 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Sv. Martin na Muri:  Hrvatsko psihološko društvo.
 •  Glavina Jelaš, I. (2018). Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole. Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij. Zagreb: Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole.
 • Živčić-Bećirević, I. (2018). Važnost brige za mentalno zdravlje. Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij. Zagreb: Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole.
 • Barbarić, D. (2018). Mindfulness i mentalno zdravlje. Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij. Zagreb: Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole.
 • Škoro, I. i Hlebec, B. (2018). Neuroznanost i mindfulness. Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij. Zagreb: Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole.
 •  Mahnet, K. (2018). Mindfulness iz perspektive policajca. Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij. Zagreb: Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole.​​
 • Goerling, R. (2018). Mindful policing. Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij. Zagreb: Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole.
 • Markanović, D. (2018). Prilagodba i provedba MBCT-a (Mindfulness Based Cognitive Therapy) u hrvatskoj policiji. Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij. Zagreb: Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole.
 • Pačelat, J. i Božić, D. (2018). Eksperimentalna provjera MBCT-a (Mindfulness Based Cognitive Therapy) na policajcima. Novi psihološki pristup u hrvatskoj policiji. Znanstveno – stručni simpozij. Zagreb: Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole.
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Mahnet, K. (2019). Posjeduju li policajci mindfulness osobinu? Rijeka psihologije. 12. Tjedan psihologije u Hrvatskoj. Rijeka: Hrvatsko psihološko društvo.
 • Glavina Jelaš, I. (2018). Psiholog u MUP-u. 7. stručni skup PuP – Psihologija u Praksi. Zagreb: Hrvatski studiji.
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K. (2019). Prihvaćaju li hrvatski policajci suvremene psihološke tretmane? U I. Cajner Mraović, M. Kondor Langer (Ur.), VI. istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu. Zbornik sažetaka radova (str. 21). Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., & Karas, Ž. (2017). Measurement of public perception and satisfaction with police. Innovations in Law Enforcement – Implications for Practice, Education and Civil Society, CEPOL. Budapest: National University of Public Service. 
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R. i Karas, Ž. (2017). Stavovi građana kao izvor podataka važan za poboljšanje policijske prakse. Big Data in Law Enforcement. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija. Zagreb: Visoka policijska škola.
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R. i Karas, Ž. (2017). Mjerenje percepcije i zadovoljstva policijom: Upitnik ZP-2017. 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Zadar:  Hrvatsko psihološko društvo.

​​

Logo_Savjetovalište_2019__vektori1.png

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​​